Riskebo

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 7 st
 • Effekt per verk: 6 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 42 MW (beräknad)
 • Årlig produktion: 150 GWh (beräknad)
 • Turbin typ: 
 • Navhöjd: 
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 
 • Driftstart: Estimerat 2021
 • Driftansvar: 
 • Samarbetspartner: Stena Renewable AB 

Beskrivning:

Dala Vind AB har 2018-03-02 erhållit laga kraft vunnet tillstånd att uppföra och driva högst 7 vindkraftverk på fastigheten Born 1:6, Hedemora kommun, Dalarnas län.
Högsta tillåtna totalhöjd för vindkraftverken är 200 meter.

Området för vindpark Riskebo är beläget söder om E16 ca 1,5 km väster om Ängelsfors. Avståndet till Långshyttan i söder är ca 10 km och Hofors i öster ca 10 km.

Beräknad byggstart 2020.

Kontakt:

Erik Aretorn
Projektledare

Telefon: 023-48 80 95
Epost: erik.aretorn@dalavind.se