Rämsberget, Vansbro

Fakta:

  • Projektet sålt till: OX2, under 2013
  • Antal vindkraftverk: 11 st
  • Effekt per verk: 3 MW
  • Effekt totalt: 33 MW
  • Årlig produktion: 72 GWh 
  • Totalhöjd: 175 m
  • Turbintyp: Vestas V112
  • Driftstart: 2013

Beskrivning:

Dala Vind har utvecklat och tagit fram tillstånd för en vindpark på Rämsberget i Malung-Sälen kommun. Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljade tillståndet juli 2011 för 11 vindkraftverk. Tillståndet för vindparken har under maj 2013 förvärvats av OX2.

OX2 har byggt vindparken åt Korpfjället Vind AB som sedan tidigare äger intilliggande Korpfjällets Vindpark. Korpfjället Vind AB är ett helägt dotterbolag till IKEA