Högtjärnsklack

Fakta:

 • Antal vindkraftverk: 7 st
 • Effekt per verk: 1,9-2,0 MW (medeltal 1,94 MW)
 • Effekt totalt: 13,6 MW
 • Årlig produktion: ca 48 000 MWh
 • Fabrikat: Vestas
 • Typ: V100 LT Mk7
 • Navhöjd:95 m
 • Totalhöjd:145 m
 • Rotordiameter: 100 m
 • Driftstart: September 2012
 • Driftansvar: Dala Vind

Beskrivning:

Vindpark Högtjärnsklack ligger nordost om Garpenberg i Hedemora kommun. Projektet startade med att kommunfullmäktige under 2006 ville utreda möjligheten att bygga vindkraft. Hedemora Energi tillsammans med Dala Vind drog igång projektet och 2007 påbörjades vindmätningar. Året efter lämnades en bygglovsansökan in och byggandet av vindkraftparken inleddes och avslutades under 2012.

Ägarförhållanden:

 • Verk Nr 1: 46766, Heidi, Hedemora Energi AB
 • Verk Nr 2: 46767, Adela, Hedemora Bostäder AB
 • Verk Nr 3: 46768, Hulda, Hedemora Kommun (70%) och Hedemora Bostäder (30%)
 • Verk Nr 4: 46769, Roy, Dala Vind AB
 • Verk Nr 5: 46770, Tord, Dala Vind AB
 • Verk Nr 6: 46771, Dagny, Orsa Besparingsskog (50%) och Dala Vindkraft Ef (50%)
 • Verk Nr 7: 47470, Åsa, Dala Vind AB

Välkomstskylt vid infart till vindparken

Mer information om Högtjärnsklacks vindpark

Kontaktperson:

Henrik Hansson
Driftansvarig

Telefon: 072-215 65 52
Epost: henrik.hansson@dalavind.se