Fageråsen

Fakta:

 • Projektfas: Tillståndsgivet
 • Antal vindkraftverk: 34 st
 • Effekt per verk: 6 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 204 MW (beräknad)
 • Årlig produktion: 700 GWh (beräknad)
 • Turbin typ: 
 • Navhöjd: 
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 
 • Driftstart: Estimerat 2024
 • Driftansvar:
 • Samarbetspartner:

Beskrivning:

Dala Vind har 2018-05-30 erhållit laga kraft vunnet tillstånd att uppföra och driva högst 34 vindkraftverk fördelat på 5 höjdområden sydväst om Malung i Malung-Sälen kommun. 

Projekt Fageråsen avser vindkraftsanläggningar på delområdena Brändberget, Skördrisberget, Fageråsen, Torråsen och Tranuberget.
Fortsatta vindmätningar kommer att ske i området under 2019-2021.
Arbeten med framtagande av linjekoncession för elnät har startats upp under hösten 2018.
Anslutning av projekt Fageråsen mot överliggande elnät kommer att vara möjlig 2024.

Kontaktperson:

Erik Aretorn
Projektledare

Telefon: 023-48 80 95
Epost: erik.aretorn@dalavind.se