Enviksberget

Fakta:

  • Projektet sålt till: Arise 2018
  • Antal vindkraftverk: 9 st
  • Effekt per verk: 4,1 MW
  • Effekt totalt: 36,9 MW
  • Årlig produktion:  GWh 
  • Totalhöjd:  
  • Turbintyp: Siemens DD142
  • Driftstart: 2019
  •  

Beskrivning:

Dala Vind sålde i september 2018 vindkraftpark Enviksberget till Arise.

Arise utnyttjade sitt optionsavtal som undertecknades i december 2017 att förvärva Enviksberget från Dalavind. Arise ingick samtidigt ett avtal med Black Rock, en kapitalförvaltare, att bygga och förvalta nio stycken Siemens DD142 om 4,1 MW på Enviksberget. 

Dala Vind har utvecklat Enviksberget vindkraftparken i egen regi för maximalt 10 vindkraft på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun och är beläget i närheten av Svartnäs vindkraftpark, som Arise håller på att bygga för BlackRocks räkning.

Redan 2010 påbörjades vindmätning på Enviksberget. 2012 lämnade tillståndsansökan in till Länsstyrelsen i Dalarnas Län och 2015 fick Dala Vind ett tillstånd av Länsstyrelsen att uppföra 10 vindkraftverk på Enviksberget. Samtliga tillstånd för Projektet har under 2017 vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd med hjälp av Falu Elnät.