Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Återbetalning av medlemsinsatser i Dala Vindkraft Ekonomisk förening

Vi är glada att meddela att vi nu betalar ut delar av tidigare inbetalda medlemsinsatser till våra medlemmar!

Det innebär att du i februari 2020 erhåller en återbetalning enligt ett brev som skickades 2019-12-12.